BSG-Schlussoobe

Tickets fir dr Schlussoobe 2020 findsch ändi Joor uff dääre Sytte

Am BSG-Schlussoobe, das isch dr Fasnachtsabschluss fir unseri Bängg, singe mir in folgende Rüümliggkaite:

Theater Fauteuil: Theater Tabourettli: Kaisersaal:
Restaurant Sperber: Dolderstübli (Hotel Basel):

 

Standört: